Vervical Cancer Tidiga symtom och tecken

Livmoderhalscancer symptom

I de flesta fall inte livmoderhalscancer inte orsaka märkbara symptom i ett tidigt skede av sjukdomen. Rutin Pap screening är viktigt att kontrollera om onormala celler i livmoderhalsen, så att de kan övervakas och behandlas så tidigt som möjligt. De flesta kvinnor rekommenderas att få ett Pap-test som börjar vid 21 års ålder.

Pap-test är en av de mest tillförlitliga och effektiva cancerscreeningmetoder tillgängliga, och kvinnor bör ha årliga tentor av en OB-GYN. Emellertid kan Pap-test upptäcker inte några fall av onormala celler i livmoderhalsen. HPV-testet skärmar kvinnor för högrisk-HPV-stammar som kan leda till livmoderhalscancer. Den är godkänd för kvinnor över 30 år.

Även om screeningsmetoder inte är 100 procent korrekt, dessa tester är ofta en effektiv metod för detektering av cervical cancer i ett tidigt skede när det fortfarande är mycket behandlingsbar. Prata med din läkare om vilken typ av livmoderhalscancer screening är rätt för dig.

Livmoderhalscancer symptom

När de är närvarande, kan vanliga symtom på livmoderhalscancer är:

 • Vaginal blödning: Detta inkluderar blödning mellan perioder, efter samlag eller postmenopausal blödning.
 • Ovanligt flytningar: en vattnig, rosa eller illaluktande utsläpp är vanligt.
 • Bäckensmärta: smärta vid samlag eller vid andra tillfällen kan vara ett tecken på onormala förändringar i livmoderhalsen, eller mindre allvarliga tillstånd.

Alla dessa livmoderhalscancer symptom bör diskuteras med din läkare.

Tecken på avancerade stadier av livmoderhalscancer

Cervical cancer may spread (metastasize) within the pelvis, to the lymph nodes or elsewhere in the body. Signs of advanced cervical cancer include:

 • Weight loss
 • Fatigue
 • Back pain
 • Leg pain or swelling
 • Leakage of urine or feces from the vagina
 • Bone fractures

Cervical cancer risk factors

Infection of the cervix with human papillomavirus (HPV) is the most common cause of cervical cancer. However, not all women with an HPV infection will develop cervical cancer.

Routine Pap testing is the best way to detect abnormal changes to the cervix before they develop into cancer. Because of this, women who do not regularly have a Pap test are at increased risk of developing the disease.

GENERAL

 • Pregnancy: Women who have had three or more full-term pregnancies, or who had their first full-term pregnancy before age 17, are twice as likely to get cervical cancer.

GENETICS

 • Family history: Women with a sister or mother who had cervical cancer are two to three times more likely to develop cervical cancer.

LIFESTYLE

 • Sexual history: Certain types of sexual behavior are considered risk factors for cervical cancer and HPV infection. These include: sex before age 18, sex with multiple partners and sex with someone who has had multiple partners. Studies also show a link between chlamydia infection and cervical cancer.
 • Smoking: A woman who smokes doubles her risk of cervical cancer.
 • Oral contraceptive use: Women who take oral contraceptives for more than five years have an increased risk of cervical cancer, but this risk returns to normal within a few years after the pills are stopped.

OTHER CONDITIONS

 • Weakened immune system: In most people with healthy immune systems, the HPV virus clears itself from the body within 12-18 months. However, people with HIV or other health conditions or who take medications that limit the body’s ability to fight off infection have a higher risk of developing cervical cancer.
 • Diethylstilbestrol (DES): Women whose mothers took DES, a drug given to some women to prevent miscarriage between 1940 and 1971, have a higher risk of developing cervical cancer.
 • HPV: Though HPV causes cancer, having HPV does not mean you will get cancer. The majority of women who contract HPV clear the virus or have treatment so the abnormal cells are removed. HPV is a skin infection, spread through skin-to-skin contact with a person who has the virus. Learn about the HPV vaccine to prevent HPV infections.

Additional facts about HPV:

 • There are more than 100 types of HPV, 30-40 of which are sexually transmitted.
 • Of these, at least 15 are high-risk HPV strains that can cause cervical cancer. The others cause no symptoms or genital warts.
 • Up to 80 percent of women will contract HPV in their lifetime. Men get HPV, too, but there is no test for them.
 • A healthy immune system will usually clear the HPV virus before there is a symptom, including the high-risk types of HPV.
 • Endast en liten andel av kvinnor med hög risk HPV utveckla livmoderhalscancer.