Gym Tips när du är Pegnant

Avbryt inte ditt gym när du är gravid. Du ca alltid njuta av din gym träning under graviditeten. Din graviditet träning borde handla om att upprätthålla kondition, snarare en förbättring, gradvis minska motståndsnivåer när graviditeten fortskrider. Räkna med att bli cirka 70% av era respektive före graviditeten nivåer mot slutet av era respektive tredje trimestern – det är mycket bättre att sträva efter ytterligare repetitioner och lägre vikter.
Cardio och styrkeövningar är bra för dig personligen och bra för barnet också – men liksom annan träning under graviditeten, anpassa din rutin när barnet bump blir större. Om en övning eller hjärt-maskin inne i gymmet inte känner sig bekväma, helt enkelt gå vidare och kolla in en speciell övning.

”Sakta ner när magen blir större – även en snabb promenad på löpbandet kommer att bry sig ditt hjärta att pumpa, blodet cirkulerar och även dina muskler stark! ”

Upprätt cykel för gravida kvinnor

Cykling under graviditeten är en bra liten inverkan aktivitet som är säkert att fortsätta under hela graviditeten – en statisk gym cykel är idealisk träning för gravida kvinnor, med några frågor kring balans eller trafik.
Justera sätet mot rätt höjd med hjälp av sätesnivå inom din höftleden när man står bredvid mot cykeln. Knäna bör ha en svag böj i den lägsta punkten när du trampa och försöker bör undvika stöta magen på allra bästa punkten när du trampa.

Anställa ett löpband när man är gravid

There’s no reason to prevent employing a treadmill while pregnant. Expect to decelerate when your bump gets bigger and ease up when you have to, even when this means a quick walk instead of running. Care your shoulders relaxed and also your arms swinging near the side of the body with a 90o angle to avoid bumping your breasts while you run.

Employing a step machine when pregnant

The step machine is fine to incorporate included in your pregnancy workout too ! Cut back your time and effort upon the stepper and reduce your intensity levels when your pregnancy progresses. Maintain an upright posture and when you experience any pelvic pain when employing a step machine – simply stop !

Cross or eliptical trainer

Cross trainers are a coffee impact machine and ideal for pregnant women, particularly if you’re a skilled user. Keep a comfortable speed and reduce your stride length in case you experience any pelvic discomfort. Holding the handles towards the side of the body in preference towards the front can help you maintain an upright posture.

Recumbent cycle during pregnancy

There’s no impact having a recumbent bike and a few women prefer the extra support provided for the lower back. When your baby develops it could become difficult to cycle along with your knees in alignment, producing the recumbent bike less comfortable but do what works best for you personally.
Whether you favor to cycle sitting up or sitting back, gradually reduce your speeds during the next and third trimesters – it’s far better to enjoy regular exercise while pregnant than try to meet or beat your pre-pregnancy targets.

Rowing machine

Whilst a rowing machine is a superb low impact machine it could be difficult to obtain on and off throughout the latter stages of your respective pregnancy and also your bump is prone to fall into the way in which. Reduce intensity when your pregnancy progresses and when your thighs begin to touch your abdomen whenever you row, it’s time to prevent.

Here some advice to become concerned

1. Warm up and cool down- it’s much more important when you’re exercising for two ! Warming up increases your heart rate, raises the temperature of your respective muscles for optimum flexibility and dilates your blood vessels so your muscles are very well supplied with oxygen. Failing to chill down properly can often make You are feeling lightheaded, so it’s crucial to allow the body to gently go back to normal after your pregnancy exercise session
2. If an exercise feels uncomfortable, or makes You are feeling from breath or dizzy it’s time for them to decelerate or stop.
3. Wear well-fitting supportive maternity gymwear – not simply for the own self-esteem but to carry your baby bump securely.
4. Stay hydrated – keep that water bottle handy throughout your workout !
5. Om ditt gym är rustad tillsammans med hjärt-kärl maskiner säger till exempel en klättrare eller spår utrustning vi kan bara rekommendera dem bara för erfarna användare – och bara under den allra första och början av andra trimestern.
6. tala med instruktörer med ditt gym om att anpassa ditt program för träning under graviditeten.
Även om det finns ingen anledning att undvika att utöva när gravid (förutsatt att du har ingen hälsa eller medicinska frågor) aktiverar din kondition instruktörer förstår att du väntar. Och när du har några frågor som rör din hälsa eller graviditet, diskutera dina träningsplaner tillsammans med din läkare eller barnmorska.